Hüseyin Kıran ile Romana Hazırlanış (20 Ekim-8 Aralık)

Bir romana başlamak…

Huseyin Kiran2

Atölye çalışmasının amacı, roman sanatının üzerinde durduğu toplumsal kültürün genel bir kavrayışını edinmek, bu yoldan, roman yazımına dair apaçık bir bilinç geliştirmek ve katılımcıları roman yazmaya hazırlamak olarak çerçevelenebilir.

Buradan olarak, roman sanatının temel estetik unsurlarının gerçekte ne kadar da belli toplumsal bağlamlar içinde bulunup kurulduğunu ileri sürerek, bugün roman yazma eyleminin mümkün olabilmesi için gereken donanımın edinilmesinin gereği üzerinde duracağız.

Atölyede, roman sanatının aktarılabilir teknik bilgilerine vakıf olmak hedeflenecek, romana hazırlanma meselesi ele alınacak.

Çalışma süresince önemli metinlerden örneklere başvurularak roman yazmanın temel sorunlarına getirilmiş çözümler incelenecek.

Böylece, romanın hazırlanışı meselesini, romana hazırlanma meselesinden bağımsız görmeyen bir atölye çalışması yürütülecek.

DERS PROGRAMI

Hafta 1

 1. Bölüm: İlk Roman – Don Quijote
 2. Bölüm: Romanı mümkün kılan koşullar hakkında inceleme

Hafta 2

 1. Bölüm: 1700’ler – Robinson Crusoe – Romanın yükselişi
 2. Bölüm: Romanı planlamak

Hafta 3

 1. Bölüm: 1800’ler – Burjuvazinin yükselme dönemi – Temel roman okullarına genel bir bakış
 2. Bölüm: Romanın Öğeleri hakkında – Romanda mekân

Hafta 4

 1. Bölüm: Modernizm; Genel plan – Kurucu modernist metinlerin incelenmesi
 2. Bölüm: Romanın öğeleri hakkında – Roman zamanı

Hafta 5

 1. Bölüm: Postmodern Roman Kuramı
 2. Bölüm: Romanın öğeleri hakkında – Tema ve sahneleme

Hafta 6

 1. Bölüm: Türk Romanı – Cumhuriyet öncesi roman – Cumhuriyet dönemi romanları
 2. Bölüm: Romanın öğeleri hakkında – Kurgu sorunları

Hafta 7

 1. Bölüm: 12 Mart ve 12 Eylül romanları – Toplumsal bağlam
 2. Bölüm: İşleyen büyük bir makine olarak dil; bir dil nasıl kurulur

Hafta 8

 1. Bölüm: 1980’den günümüze roman
 2. Bölüm: Bir romanın giriş bölümünü yazmak – Roman fikrinden roman eylemine

Çalışma Biçimi:

1 Çalışma grubu en çok 20 kişiden oluşur.
2 Dersler Cumartesi günleri, saat 11.00-13.30 arasında, iki buçuk saat yapılır.
3 Atölye sekiz derste tamamlanır.
4 Bütün çalışmalar Hüseyin Kıran ile birlikte yürütülür.

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt:

atolye@notoskitap.com

0212 244 92 95

 

Hüseyin Kıran 1965 yılında Amasya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nde okudu. İstanbul’da yaşıyor.

Kitapları:

Madde Kara, Metis Yayınları, 2003 – Sel Yay., 2017

Resul, Metis Yayınları, 2006 – Sel Yay., 2017

Gecedegiden, Ayrıntı Yayınları 2011

Benim Adım Meleklerin Hizasına Yazılıdır, Ayrıntı Yay., 2013

Küstah, İkaros Yayınları, 2014

Dağ Yolunda Karanlık Birikiyor, Sel Yayıncılık, 2016

Hâlâ Barbar mıyız?, Edebi Şeyler, 2013, bir yazıyla katkı

Yeraltına Mektuplar, YKY 2013, bir yazıyla katkı

Yorumlar kapatıldı.