Hüseyin Kıran ile Şiir Atölyesi (10 Şubat-31 Mart)

Şiiri mümkün kılan koşullar, tarihsel-toplumsal bağlam, insanın sürekliliği ve kopuş noktaları.

haseyinkiranicresmi

İletişim dilinin bulunuşundan günümüzdeki kullanılma biçimlerine kadar dilsel alanının kat edilmesi, bize genel bir dil kavrayışı verebilir. Bu geniş alanı kuş uçuşu bir bakışla belli başlı aşamalarına bakarak incelemek bir gereklilik olarak görünüyor. Nitekim şiirin dilinin konuşulan dille ilişkisi ve kopuş noktalarının belirlenmesi, düzyazı biçimleriyle şiir dilinin temel işleyiş farklılıklarının irdelenmesi ve bunun insan-oluş’un gelişimi ekseninde ele alınarak tarihsel-toplumsal bağlam içinde kavranması, ilk insandan günümüze şiirin geçirdiği evrimin takip edilmesi, halen yazılmakta olan şiire varana değgin alanın taranması, şiirin insan etkinliği olarak bilince çıkarılarak yeni bir farkındalık düzeyinde kavranmasına yol açacak ve şiir yazımında bize eksen teşkil edecek, şiir yazma etkinliğini sağlam bir zemine oturtmak böylece mümkün olacak diye umabiliriz.

Atölye Programı

1 Ders: Şiirin bulunuşu. Şiirin gerekliliği. Şiir; bir imkan/kullanımlar (kutsalın ve büyünün dili olarak şiir) – Şiir çalışması

2 Ders: Tarihsel bağlam. İlkçağlardan günümüze, dönemler – Şiir çalışması

3 Ders: Tarihsel bağlam. İlkçağlardan günümüze, dönemler – Şiir çalışması

4 Ders: 20. yüzyıl şiiri – Şiir çalışması

5 Ders: Türk şiiri (genel bir bakış) – Türk şiirinin temel okulları ve şiir örneklerinin incelenmesi – Şiir çalışması

6 Ders: Türk şiiri (genel bir bakış) – Türk şiirinin temel okulları ve şiir örneklerinin incelenmesi – Şiir çalışması

7 Ders: Günümüz Türk şiiri (genel bir bakış) – Çağdaş şairlerin metinlerini yakın okumalar – Şiir çalışması

8 Ders: Günümüz Türk şiiri (genel bir bakış) – Çağdaş şairlerin metinlerini yakın okumalar – Şiir çalışması

Çalışma Biçimi

• Atölyenin süresi 8 haftadır.

• Çalışma grubu en çok 15 kişiden oluşur.

• Dersler Cumartesi günleri, 11.00-13.30 arasında yapılır.

Yorumlar kapatıldı.