Tanrı Öldü (mü?) Atölye Çalışması (3 Kasım-8 Aralık 2017)

Son zamanlarda “tanrı” kavramı felsefi tartışma ve incelemelerde yeniden yer almaya başladı. Bu gelişmenin çok çeşitli tarihsel, sosyolojik, siyasi ve dinsel nedenleri var. Tanrı kavramının düşünsel dünyamızda oynadığı felsefi rolü ve geçirdiği değişim ve dönüşümü, ancak bütün bu unsurları dikkate alan bir anlayış sayesinde anlamak mümkün olabilir.
Böyle bir anlayıştan hareketle yeni dönemde açılacak bu Notos Atölye’de,
 • Tanrı imgelerinin tarihsel gelişimi,
• Tek tanrılı dinlerde tanrı anlayışı,
• Tanrı kavramının felsefi irdelenişi (Aristoteles, Augustinus, Gazzali, Descartes, Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, Nietzsche),
• Tanrı anlayışının günümüze etkileri,
ayrıntılı olarak ele alınacaktır.
Tanrı Öldü (mü?) Atölye Çalışması 3, 10, 17, 24 Kasım ile 1 ve 8 Aralık tarihlerinde yapılacaktır.
Atölye, Prof. Dr. Kaan H. Ökten tarafından yürütülecektir.
Tanrı Öldü (mü?) Atölye Çalışması’nın Biçimi

1 Çalışma grubu en çok 12 kişiden oluşur.
2 Dersler Cuma günleri, saat 19.30-22.00 arasında, iki buçuk saat yapılır.
3 Tanrı Öldü (mü?) Atölye Çalışması altı haftada tamamlanır.
4 Bütün çalışmalar Prof. Dr. Kaan H. Ökten ile birlikte yürütülür.

Yorumlar kapatıldı.