Yaratıcı Yazarlık Atölyesi (13 Nisan-22 Haziran 2020)

yaraticiyazarlik12

Notos Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin 47. Dönemi, 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Haziran 2020 Pazartesi günü tamamlanacak.

On hafta sürecek çalışmada bir yazınsal metnin öğelerinin neler olduğu, yazınsal dilin en önemli anahtar oluşunun nedenleri, gerçeklik ve kurgu ayrımı, kişilerin yaratılma biçimleri, olay örgüsünün kurgulanışı gibi başlıkların yanı sıra, şiiri öbür türlerden farklı kılan nedir, felsefe ile edebiyat arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır gibi konular üstüne yoğunlaşılacak.

Didaktik bir öğretimin tamamıyla dışında, uygulamaya, karşılıklı tartışmaya, yorumlamaya dayalı bir çalışma biçimiyle.

Notos Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin programı ise şöyle:

1 Ders Atölye Programının Sunuluşu 
• Nereden Başlamalı? 
• Edebiyat Nedir, Ne Değildir? 
(Semih Gümüş)
2 Ders İlk Adım: Ne Yazmalıyım? 
• Nasıl Yazmalıyım? 
• Uygulama: Metin Çözümleme 
(Semih Gümüş)
3 Ders
 Yazınsal Yazı ve İşlevsel Yazı
 • Metin Nasıl Başlar, Nasıl Biter, Yoğunluk Nedir? 
• Uygulama: Metin Çözümleme 
(Semih Gümüş)
4 Ders
 Neden Edebiyat? 
Ve Şiir…
 (Roni Margulies)
5 Ders
 Gerçek ve Kurmaca Ayrımı 
• Düş ve Gerçek 
• Uygulama: Metin Çözümleme 
(Semih Gümüş)
6 Ders
 Örnek Metinlerin Çözümlemesi (Semih Gümüş)
7 Ders
 Kurmaca Nedir, Nasıl Yazılır?
 • Roman, Kısa Öykü Estetiği, Ayrıntı
 • Uygulama: Metin Çözümleme 
(Semih Gümüş)
8 Ders
 Örnek Metinlerin Çözümlemesi (Semih Gümüş)
9 Ders
 Kişilerin Yaratılması, Kişi Zamirleri 
• Olay, Dil, Diyalog 
• Uygulama: Metin Çözümleme
 (Semih Gümüş)
10 Ders Atölye Çalışmasının Değerlendirmesi • Nasıl Yayımlayabilirim, Nasıl Sürdürmeliyim? • 
Uygulama: Metin Çözümleme 
(Semih Gümüş)

Notos Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin çalışma biçimi

1 Atölye’nin çalışma grupları en çok 20 kişiden oluşur.
2 Dersler haftada iki gün, pazartesi günleri 19.30-22.00, çarşamba günleri 18.30-20.30 arasında yapılır.
3 Pazartesi günleri yapılan dersler on haftalık programa bağlı yürütülür. Çarşamba günleri yapılan iki saatlik uygulama dersinde de doğrudan katılımcıların yazdıkları değerlendirilir.
4 Her dönem on haftada tamamlanır.

5 Atölye’nin verimli olması için derslere devam zorunludur.

Derslerin Uygulanma Biçimi

1 On haftalık atölye çalışmasının ders programı önceden belirlenmiştir.
2 Gelecek haftanın ders konusuna göre seçilen okuma metinleri katılımcılara önceden dağıtılır. Bu ek metinler derslerin sınırını çizmez, yalnızca ışık tutar, pencere açar.
3 Derslerin uygulama biçimi didaktik değil, tartışmaya, yaratıcılığa, uygulamaya dönüktür.
4 Önceden bütün ayrıntılarıyla belirlenmiş ders kalıplarını uygulamak yerine, ders içindeki eğilimlere göre gelişen serbest tartışma yürütülür.
5 Metin çözümlemelerinde hem usta yazarlardan seçilmiş metinler, hem katılımcıların yazdıkları metinler tartışılıp değerlendirilir.
6 Yazma alışkanlığı kazandırmak için yazı, eleştiri, çözümleme uygulaması yapılır.
7 Katılımcıların kendi ilgi alanlarında birer metin yazıp tamamlamaları amaçlanır.

Yorumlar kapatıldı.