Yaratıcı Yazarlık: Roman/Hikâye Yazarlığı Atölyesi (21 Ekim-16 Aralık)

yavuzdemir1

Yaratıcı Yazarlığın Süreçleri:

Yazmak için en verimli toprak kendi hayatınıza odaklanmaktır, günlük, vazgeçilmez bir disiplin olarak… Yaratıcı yazarlık atölyeleri bu aşamaların bir taklididir aslında. Eğer böyle bir atölyeyi takip etme olanağınız yoksa, yapacağınız tek şey kendi hayatınızı taklit etmektir. Hayatınız yazmayı öğretebilecek tek merkezdir.

Yedi süreç:

Hazırlık,

Planlama,

Tasarlama,

Başlangıç,

Akış/zarafet

Sessiz depo,

Hamleler ve bitiş çizgisi.

Çalışma Biçimi:

1 Çalışma grubu en çok 20 kişiden oluşur.
2 Dersler Pazar günleri, saat 12.00-14.30 arasında, iki buçuk saat yapılır.
3 Atölye sekiz derste tamamlanır.
4 Bütün çalışmalar Prof. Dr. Yavuz Demir ile birlikte yürütülür.

DERS PROGRAMI

1 Ders: Giriş: Hayal ve Yaratıcılığı Kışkırtmak:Gerçekte Hangisi İş Görür?

1 Acaba onları gerçekten gördüler mi?

2 ‘’Mükemmeliyet bir eylem değil, alışkanlıktır.’: Yazma alışkanlığını geliştirmek.

3 Mükemmeliyeti ertelemek.

4 Serbest yazma tekniklerini kullanmak.

a. Serbest yazma,

b. Metod,

c. Kümeleme,

d. Metod

e. Uygulama,

5 Kendinize sabırla zaman tanımak.

6 Yazarın kalıplarından uzak durmak

7 Tartışma.

2 Ders:  Merhaba Tema – Etrafımızda Kim ve Ne(ler) Var?

1 Yazarın not defteri.

a. Uygulanabilirlikler,

aa. Toplamak:

bb. Çevreyi gözlemlemek,

cc: uygulama,

dd: Günlük olayların kaydı,

ee: Uygulama,

ff: Yazma uygulaması,

gg: Günaydın sayfaları,

hh: Uygulama

ıı: Okuma kayıtları,

ii: Tartışma

hh: Medyayı gözlemlemek

jj:Uygulama

b. Olgunlaşmak

aa.Uygulama,

bb. Tartışma.

3  Ders: Bildiğiniz Şeyi Yazmak

a. Uygulama,

b. Tartışma,

1. Devamlılık.

aa. Uygulama,

bb. Tartışma.

  1. Toplama ve seçme,
  2. Gözlemlerinizi kullanmak.
  3. Duyular,
  4. Bağlamlar
  5. Tartışma
  6. Geçmişe baskın yapmak.
  7. Uygulama
  8. Tartışma.

4 Ders: Karakter Yaratmak

1 Karakterlerinizi bulmak,

a. Uygulama.

2 Düz ve yuvarlak karakterler.

3 Karakterlerinizi geliştirmek,

4 Karakterlerin belirtim çizelgesi,

5 İnanılırlık ve karmaşıklık,

a.Tartışma

6 Kişilendirme,

7 Karakterlerin portresini çıkarmak,

a. Yorum,

b. Görünüm,

c. Eylem,

d. Düşünce.

e. Konuşma.

f. Uygulama,

g. Tartışma.

8 Karakter ve olay örgüsü,

5 Ders: Mekân

1 Mekân ve karakter,

2 Mekân ve duygu,

3 Mekân ve olay örgüsü,

a. Kırık düzen,

b. Zıtlık,

c. Uygulama,

d. Tanışıklığı bozmak,

e. Beklenmedik düzen,

4 Gerçek ya da hayali yerler.

a. Bilinmeyenle tanışmak,

b. Eklemlenmiş dünya olarak mekân ,

c. Sembolik güç olarak mekân.

5 Mekândan mekâna,

6 Evvel zaman içinde…

6 Ders: Bakış Açısı: Dinle – Sesleri Denemek

1 Birinci kişi öyküleme,

a. Uygulama,

b. Kişi öykülemenin avantajları,

c. Sınırlar ve çözümler,

d. Uygulama,

e. Tartışma

f. Uygulama

2 Anlatıcının sesi

a. Hatırlayan anlatıcı,

b. Güvenilmez anlatıcı,

c. Alternatif birinci kişi anlatıcılar

d. Uygulama

e. Tartışma

3 Öyküleme formu

a. Uygulama

b. Tartışma

4 Formu seçmek.

7 Ders: Bakış Açısı: Bilme Seviyeleri

1 Üçüncü kişi öyküleme,

a. Sınırlı Tanrıbilici,

b. Uygulama,

c. Tanrıbilici anlatıcı,

2 Üçüncü kişi metodunda değiştirme

a. Uygulama,

b. Tartışma

3 Objektif bakış açısı

a. Bakış açısında tutarlılık

b. Uygulama,

c. Tartışma,

5 Bazı alışılmadık bakış açıları.

a. İkinci kişi öyküleme,

6 Bilinçakışı,

7 Ses: Ton ve tavır

a. Uygulama,

b. Tartışma.

8 Gösterme ve anlatma:

1 Gösterme ve anlatma nedir?

2 Gösterme

a. Soyutlamadan kaçınmak,

b. Uygulama,

c. Okurunuzun rolü,

d. Uygulama,

e. Tartışma,

3 Anlatma

a. Sergileme,

4 Diyalog ve öyküler

a. Drama ve özeti karıştırmak,

b. Diyalog ve altmetin,

c. Uygulama.

9 Ders: Yapı

1 Dramatik eylem

a. Öykü, olay örgüsü ve eylem

2 Zaman

a. Uygulama

b. Eylemin ortasından başlamak,

c. Uygulama,

d. Geriye dönüş ve tekrar

e. Uygulama

f. Tartışma

 

Ayrıntılı Bilgi ve Kayıt:

atolye@notoskitap.com

0212 244 92 985

 

Yavuz Demir (Prof. Dr.) Samsun’da doğdu. Doktorasını Manchester Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra başta Ondokuz Mayıs Üniversitesi olmak üzere; yurtiçinde değişik üniversitelerde ve yurtdışında Oxford, Birleşik Devletler’de Michigan Alma College’da modern Türk edebiyatı ve kurmaca metin yazarlığı dersleri okuttu. Özellikle roman hikaye gibi kurmaca metinler üzerine çalışmaları yoğunlaşan Dr.Demir’in yayımlanmış akademik yazıları dışında; basılı kitapları: İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi(2002), Zaman Zaman İçinde/Roman Roman İçinde: Bir Üstkurmaca Olarak Müşahedat (2002), Hayat Böyledir İşte Fakat Hikaye (2011), Kurmacanın Halleri Kalenin Bedenleri(2017).

Yorumlar kapatıldı.